Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Hembiobutiken sparar enbart personuppgifter som behövs för att kunna levererar och ge support på de produkter som ingår i en beställning. Kontokortsnummer sparas inte av Hembiobutiken.

Alla uppgifter sparas i en lösenordsskyddad databas och i kassan är all kommunikation mellan kund, Hembiobutiken och betaltjänster krypterad med SSL (HTTPS).

Som kund till Hembiobutiken har du rätt att få ta del av de personuppgifter vi har sparade om just dig, få dem ändrade och raderade.

Hembiobutiken säljer inte någon typ av kundinformation till utomstående.